#MyNameIsBlogger


PL: Może niektórzy już wiedzą, o co chodzi, ale pewnie większość nie. Jakiś czas temu blogerki wymyśliły tę akcję (podlinkowany banner na pasku bocznym). Głównym celem jest pokazanie, że blogowanie jest czymś przyjemnym oraz zachęcenie początkujących do dalszej pracy. Każdy, kto brał udział w akcji, dzisiaj tj.1 sierpnia 2015, dodaje post zatytułowany #NazywamSięBloger, więc pewnie dziś trochę tego będzie. Jeśli jesteście ciekawi co myślę o blogowaniu, zapraszam :)

EG: Maybe somebody already knows what it is, but probably most people don't. Some time ago, bloggers have come up with this action (linked banner in the sidebar). The main is to show that blogging is something pleasant and encouraging beginners to further work. Everyone, who took part in the action, today 1st August 2015, adds a post titled #MyNameIsBlogger, so I guess today will be some posts like that. If you want to know what I think about blogging, I invite :)PL: Zacznijmy od początku. Jedno z najczęściej zadawanych pytań w blogsferze - Dlaczego założyłaś bloga? U mnie zaczęło się przez Lucy, a tak właściwie przez oglądanie jej na Youtube. Następnie trafiłam na jej bloga i spodobało mi się strasznie to, co robi. Stwierdziłam, że spróbuję swoich sił i przez to 13 grudnia 2013 roku po raz pierwszy kliknęłam 'Opublikuj' i tak się zaczęło.

EG: Let's start from the beginning. Once of the most frequently asked questions in blogosphere - Why you started blogging? For me, Lucy was inspiration. I watched her on Youtube. Next I found her blog, and I liked what she does. I decided that I would try my forces and by this at 13th December 2015 was the first time I clicked 'Publish' and so it began.PL: Z czym kojarzy mi się blogowanie? Spróbuję Wam to rozjaśnić, podając 8 słów, które wpadają do mojej głowy z myślą o blogsferze. Wytrwałość - ponieważ bez niej nie będziemy kontynuować tego, co zaczęliśmy. Kreatywność - bez tej cechy nie zainteresujemy innych naszą stroną. Odskocznia - blogowanie to coś innego, coś, co pozwala oderwać się od rzeczywistości, choć na chwilę. Systematyczność - klucz do sukcesu. Przyjemność - bo hobby nie może być męczące. Zdjęcia - bez nich blog byłby zbyt nudny. Nauka - popełniamy błędy w pisowni i innych aspektach, a następnie poprawiamy to, więc się uczymy. Pasja - większość z nas Wam to powie.

EG: With what makes me think of blogging? I'll try to lighten it, giving 8 words which fall into my head in order about blogosphere. Perseverance - because without this we won't continue what we started. Creativity - without this feature doesn't interest other our website. Steppingstone - blogging is something else, something what allows to break away from reality for a while. Regularity - the key to success. Pleasure - because hobby can't by tiring. Photos - without them blog would be too boring. Learning - make mistakes in spelling and other aspects, then we improve it, so we learn. Passion - most of us tell you this.PL: Dlaczego uznaję się za blogera? Moim zdaniem, każdy, dosłownie każdy, kto prowadzi bloga, nieważne czy ma 1, 50, 500 czy 5000 obserwatorów może się czuć blogerem. Przecież jest to osoba prowadząca bloga, więc ilość osób śledzących nie ma nic do tego. 

EG: Why do I consider to be a blogger? In my opinion, everyone, literally everyone, who have a blog, whether you have 1, 50, 500 or 5000 observers may feel blogger. This person is a blog writer, so number of people who followed has nothing to this.

You Might Also Like

2 komentarze

  1. Widzę że połowę zainspirowała Lu? :) Bardzo ciekawy post, zapraszam do mnie na post związany z tą samą akcją :)
    duskaa-blog.blogspot.com

    OdpowiedzUsuń

Popular Posts