My hair care routine + shoddiesPL: Coś, co nadaje nam tego jedynego wyglądu, jest z nami zawsze 24/7 - nasze włosy. Każda z nas chce, żeby wyglądały jak najlepiej. Nie ważne, czy długie, czy krótkie, mają być odżywione, lśniące i ogółem jak najpiękniejsze. Co ja robię w tej sprawie? 

EG: Something that give us this unique look, it is with us 24/7 - our hair. Every girl want to her hair look the best. No matter, whether long or short they are, they have to be nourished, shiny and in total the most beautiful. What am I doing in this regard?


PL: Długość moich włosów widzicie na pierwszym zdjęciu. Nigdy nie były farbowane, więc kolorek też naturalny. Pierwsze i najważniejsze to regularne podcinanie końcówek. Ktoś powiedział, że najlepszą odżywką dla włosów są nożyczki, jak najbardziej się z tym zgadzam. Ja akurat zapuszczam włosy, więc podcinam co 3 miesiące, jednak jeśli chcecie utrzymać długość taką, jaką macie, to raz w miesiącu wasze włosy powinny się spotkać z fryzjerem.

EG: The length of my hair You can see at first picture. They've never been dyed, so color is natural. First and the most important is the regular undercutting ends. Someone said that the best conditioner for hair are scissors, I agree with that. I want to have longer hair, so I cut them every 3 months, but if You want to keep the length your hair should meet with hairdresser once a month. 


PL: Kolejny, bardzo ważny punkt, to nasza codzienna pielęgnacja. Istotne jest używanie szamponów bez SLS, które nie wypukują wszelkich cennych dla naszych włosów substancji i co najważniejsze nie przesuszają ich. Istotne też jest spłukiwanie włosów wodą o odpowiedniej temperaturze. Myjąc i spłukując wszystko to, co do spłukania, używamy wody ciepłej, a na końcu traktujemy nasze włosy wodą zimną.  Kolejny ważny punkt to maska lub odżywka, którą nakładamy za każdym razem, gdy myjemy włosy. Końcowym punktem jest zawsze nałożenie olejku na nasze końcówki. Ważne też jest spanie w spiętych włosach, ponieważ wtedy nie pocierają tak o poduszkę/siebie i mniej się łamią i rozdwajają. Gumki, o których ostatnio głośno, invisi bobble. Szczerze uważałam to za nieciekawy pomysł, dopóki nie wpadły w moje ręce. Włosy nie wplątują się w gumkę, łatwo się ściąga, trzyma o wiele lepiej (po całej nocy dalej na swoim miejscu) i nie deformuje włosów. Pozytywne zaskoczenie.

EG: Another very important is your daily care. It's important to use shampoo without SLS, which don't flush any valuable substances for our hair and what's the most important don't dry up them. Significant is hair rinse with suitable temperature. When You washing and rinsing your hair use hot water, and finally we treat our hair with cold water. Next important thing is mask or conditioner, which we put on all length of our hair. Finally, point is use an essential on our ends. It's also important to sleep with clipped hair, because then You don't rub the pillow/themselves and less broken and halve. Erasers, about which is loud, invisi bobble. Honest, I thought it's dull idea, until I got it. Hair isn't entangled in eraser, very good pull (even by night) and don't deform them. Positive surprise.


PL: Suszenie, prostowanie, czyli największy wróg włosów. Prostownicę najlepiej od razu wyrzucić, jednak czasem się przydaje. O wiele lepsza od niej, chociaż też szkodliwa jest suszarka. Jeśli chcę, żeby moje włosy były proste, używam właśnie jej oraz grubej szczotki i za pomocą nich działam. Jeśli używacie któregoś z tych przyrządów, niezbędny będzie spray chroniący przed wysokimi temperaturami.  

EG: Drying, straightening, which the biggest enemy of hair. Straightener should go to the trush, but sometimes is useful. A lot better than her, but also harmful is dryer. If I want to have straight hair, I use it with this thick brush. If You use any of these You have to have spray, which protection from high temperatures.


PL: Ostatni punkt, czyli wisienka na torcie - olejowanie. Powinno się stosować raz w tygodniu, lecz nie zawsze tak wychodzi. Używam albo olejku rycynowego, albo oliwy z oliwek, albo najzwyklejszej oliwki dla dzieci. Nakładamy na całą długość włosów, nakładamy czepek lub worek i na to ręcznik, lub jakaś niepotrzebna zimowa czapka. W takim przepięknym nakryciu głowy idziemy spać i rano zmywamy dwukrotnie. Do tego zagadnienia wliczam też maseczkę z jajek. Do zrobienia tego magicznego produktu potrzebujecie 3 żółtek, łyżkę swojej odżywki oraz łyżkę oleju/oliwy. Postępujemy tak jak poprzednio, z tym że 3 godziny wystarczą, jednak najlepiej przespać się z jajecznicą na głowie. Pamiętajcie tylko, żeby nie zmywać zbyt gorącą wodą, bo naprawdę będziecie mieli jajecznice we włosach.

EG: Last point, cherry on the top - oiling. It should be used once a week. I used castor oil or olive oil or normally oil for babies. We put it on al length of hair, next we put shower cup or plastic bag, next towel or old winter cap. In that beautiful headdress we go sleep and in the morning rinse it twice. For this issue we include egg's mask. To do this magical product we need 3 egg yolks, tablespoon of your conditioner and tablespoon of oil. We processed as before, except that 3 hours are sufficient, but is better to sleep with scrambled eggs on head. You have to remember to not was your hair with very hot water, because You'll really have scrambled eggs in your hair.


PL: No i na koniec dwa buble. Zarówno szampon, jak i maska okropnie przesuszają moje włosy, mam po prostu siano na głowie. U mnie się nie sprawdza i na pewno nie kupię ponownie.

EG: And at the end two shoddies. Both, shampoo and mask terribly dry up my hair, I have hay on my head. For me it doesn't work.

A Wy czego używacie do Waszych włosów ? 
What do You use for your hair ?

P.S. Jeśli znacie jakieś produkty przeciw wypadaniu włosów to piszcie w komentarzach, chętnie przetestuje.
P.S. If you know any anti-hair loss products, tell me in the comments, I'll test it. 

You Might Also Like

3 komentarze

  1. Ja co miesiąc stosuje co innego :) Jeśli chodzi o wypadanie włosów to noże spróbuj picia drożdży? Włosy rosną szybciej i mniej wypadają :)

    OdpowiedzUsuń
  2. Fajne zdjęcia i ciekawy blog!♥ Na pewno kiedyś tu jeszcze wpadnę! Zapraszam Cie do mnie i zachecam do obserwacji jeśli Ci sie spodoba oczywiście! ♥
    http://lovelysoophie.blogspot.com/

    OdpowiedzUsuń

Popular Posts