More and more...

PL: Mija dzień, tydzień, miesiąc, rok... Tej jednej zmianie cyferki towarzyszy tyle zamieszania. Imprezy, sylwester, tony fajerwerków, przemyślenia, nowe cele, nowe plany, wszystko nowe... Ale po co to wszystko? To, że od piątku na końcu daty wstawimy 6 zamiast 5, przecież nic nie zmienia w naszym życiu. Co rok jest inaczej, co rok jest lepiej albo gorzej, co rok robimy postanowienia, co rok nic z nich nie wychodzi, co rok ten sam rytuał i zawsze takie samo zakończenie. To po co to wszystko?

EG: Passing day, week, month, year ... This one digit's change accompanied by all the fuss. Events, New Year's Eve, tons of fireworks, thoughts, new goals, new plans, new everything ... But for what? That Friday at the end of the date we put 6 instead of 5 yet nothing changes in our lives. Every year is different, every year is better or worse, every year we have resolutions, every year there was none out, every year the same ritual and always the same ending. For what that's all?


PL: Czy uważam, że postanowienia noworoczne to coś złego? Nie! Jeśli nowy rok ma być motywacją to tylko na plus. Ale jedna mała sugestia. Nie pozostawiaj swoich celów wyłączne w głowie, przelej je na papier! Jak dopadnie Cię leń w realizowaniu planów spójrz na kartkę albo najlepiej powieś ją w widocznym miejscu. Za rok o tej porze siądziesz i sprawdzisz, czy to, co postanowiłaś, weszło w życie, jeśli nie spróbuj w następnym roku! Ja właśnie siedzę nad kartką z moimi postanowieniami na 2015 rok i z dumą mogę przyznać, że większość zrealizowałam. A co z podsumowaniami?

EG: Am I thinking that new year's resolutions are bad? No! If New Year is kind of motivation that's only for plus. But one small suggestion. Don't leave Your aims only in Your head, put it on paper! If You'll get lazy in realizing Your plans look at this leaf or the best'll be if You hang it in visible place. In year at this time You'll sit and check if that, what You set out become true, if not try next year! I'm just sitting in front of mine resolutions for 2015 and with pride that most of them I realized. And what about year summary?

PL: Wiele ludzi mówi "nie oglądaj się za siebie". Co prawda to prawda, ale powspominanie cudownych chwil na pewno nie zaszkodzi! Jaki był mój rok 2015? Lepszy od 2014 z pewnością, nieidealny, radosny, burzliwy, magiczny, obfity w nowe znajomości. W tym roku spełniłam też pare marzeń, o których możecie poczytać *tutaj*. Były chwile gorsze i lepsze, było mnóstwo wspaniałych wydarzeń, kłótnie, niektórzy odeszli, niektórzy przyszli. Czego spodziewam się po 2016? Tylko tego, żeby był jeszcze bardziej zaskakujący i bliższy ideałowi i tego życzę również Wam! 

EG: Many people say "do not look back." What is true is true, but walk down memory lane wonderful moments certainly doesn't hurt! What I was my 2015? Better from 2014 certainly not perfect, exhilarating, turbulent, magical, rich in new knowledge. This year also fulfilled a few dreams, which You can read * here *. There were moments of better and worse, there were lots of great events, arguments, some people left, some people came. What am I expect after 2016? Just that it'll be even more surprising and closer to the ideal, and this I also wish You that!


P.S.
PL: Jeśli bierzecie udział w ankiecie (na pasku bocznym!) w ostatnim pytaniu zostawcie też linka do swojego bloga, instagrama czy czegokolwiek chcecie, a na pewno zostawię tam po sobie ślad.
EG: If You are take part in survey (on sidebar!) in last answer leave link to Your blog, instagram or whatever You want and I'll see and comment or like or even follow You! 

You Might Also Like

7 komentarze

 1. Mimo że to tylko mała zmiana w dacie, to sama nazwa "Nowy Rok" oznacza coś nowego, nową, czystą kartkę. To świetna motywacja do zmian. :) 2015 był dla mnie jednym z najlepszych okresów w życiu, mam nadzieję, że za rok stwierdzę to samo. :)
  Szczęśliwego Nowego Roku! :) krysiastyle.blogspot.com- klik!

  OdpowiedzUsuń
 2. Szczerze to ja odstawiam postanowienia. To co chcę zrealizować to i tak zrobię ;p
  Mój blog :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Najważniejsze, żeby dążyć do celu, nie ważne czy to postanowienie czy nie. Życzę powodzenia :)

   Usuń

Popular Posts