6.WfC 3OOTD's for Christmas

PL: Już od jutra będziemy się głowić co na siebie włożyć. Przybywam do Was z 3 stylizacjami, które sama zmajstrowałam i dwie pierwsze założę, bo mam bardzo podobne ubrania, a co do 3 to nie mam pojęcia.

EG: Already tomorrow we will wondering what to wear. I come to you with 3 stylizations that I was made and two first I'll wear,cause I have similar clothers and what to 3 I haven't ideas.

Jakie są Wasze świąteczne stylizacje?
What's Your Christmas stylizations?

You Might Also Like

3 komentarze

Popular Posts