To young to wisdom

Masz 14 lat. Córka koleżanki Twojej mamy jest 5 lat starsza. Co jakiś czas się widzicie. Ona jednak, zamiast rozmawiać z Tobą, ciągle przesiaduje z Waszymi mamami. Ma Cię po prostu za głupią małolatę, z którą nie można o niczym normalnie porozmawiać. Czasem zdarza się też, że w towarzystwie osób starszych od Ciebie, wszyscy rozmawiają między sobą, jakby Ciebie nie było. Każdy zamieni dwa słowa z każdym, ale nikt się do Ciebie nie odzywa. Bo nie jesteś wystarczająco mądra, bo przecież oni mają tyle problemów, a Twoje to same błahostki.  

-        -        -


You are 14. Your mother's friend's daughter is 5 years older. You see each other from time to time. She, however, insted of talking with You, sitting with Your mothers. She just think that You're stupid teenybopper, with who she can't normally talk. Sometimes it happens that in the group of people older than You, everyone talking to each other, as if You weren't there. Each turn two words with each, but no one doesn't speak to You. Because You're not smart enough, because they have so many problems, and You have only trivialities.
Znasz opisaną sytuację? Ja też i to bardzo dobrze. Czemu osoby młodsze z góry są uznawane za niewystarczająco mądre, aby prowadzić z nimi jakąś sensowną konwersację? Nie jeden nastolatek ma więcej w głowie niż osoba 20 czy 25-letnia. Oczywiście nie mówię, że jestem na poziomie wiedzy mojej mamy czy babci. Nie popadajmy w skrajności. Chodzi mi o to, że jest w tym złoty środek. Nie każdy się w nim znajduje, ale część z nastolatków na pewno. Podczas ferii miałam okazję porozmawiać z dziewięcioletnim chłopcem. Nasza rozmowa ciągnęła się przez jakieś 2 godziny i wcale nie musiałam szukać z nim wspólnego języka, czy rozmawiać o czymś, co jest typowe dla dzieci w tym wieku. Czułam się, jakbym rozmawiała z rówieśnikiem, naprawdę. Pewnie to, że chłopak miał brata, który był na studiach, się do tego przyczyniło. Wydaje mi się, że gdy dorastamy wśród osób starszych od nas, takich jak rodzeństwo lub kuzynostwo czy osoby często pojawiające się w naszym życiu, jesteśmy bardziej dojrzali niż rówieśnicy. Niestety większość ludzi z góry ocenia, że będąc młodszym, nie masz doświadczenia życiowego, głupoty Ci w głowie i tak dalej. Nie jeden 10-latek przeżył coś bardziej drastycznego niż Ty! Reasumując, nie oceniajcie ludzi po wieku, bo możecie się bardzo zdziwić, ile ta osóbka ma oleju w głowie. Dajcie szansę wypowiedzieć się młodszej części społeczeństwa, zanim stwierdzicie, że nie ma o czym z nim rozmawiać.

-        -        -


You know the situation described? Me too, very well. Why are younger people from above are considered to be sufficiently wise to carry with them a meaningful conversation? Not one teenager has more in mind than a person 20 or 25-year-old. Of course I'm not saying that I'm on the level of knowledge of my mother or grandmother. Don't lapse into extremes. I mean, that is the golden mean. Not everyone is in it, but some of the teenagers for sure. During the winter holidays I had the opportunity to talk with the nine-year boy. Our conversation went on for about two hours and I didn't have to look for a common topic with him or talk about something which is typical for children of this age. I felt like I was talking to a peer, really. Probably, that the boy had a brother who was in college contributed to this. It seems to me that when we grow up among people older than us, such as siblings or cousins ​​or people often appearing in our lives, we are more mature than our peers. Unfortunately, most people evaluate in advance that being younger, You have no life experience, You have stupidities in head. Not one 10-year-old survived something more drastic than You! In summary, don't judge people by age, because You can be very surprised if this young person have all one's marbles. Give a chance to speak to the younger part of the population before You think that there is nothing to talk to this person.

You Might Also Like

3 komentarze

 1. Masz 100 % racji większość osób ne chcę rozmawaić z młodszymi bo sądzą że nie mają o czym.
  http://agdik.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 2. Przepiękna!

  Zostaje i obserwuje. :) Zajrzyj też do nas: www.projekt-nn.blogspot.com 

  OdpowiedzUsuń

Popular Posts