Internet - thief of happiness

Codziennie przemierzasz kilometry internetu, od Instagrama, przez Youtuba, po Tumblr. Patrzysz, jak cudowne życie mają inni i użalasz się, jakie to Ciebie nudy na tej Ziemi spotkały. Ona jest na Hawajach, ten ma wszystko, o czym można zamarzyć, no a oni-para jak z bajki i jeszcze tacy piękni i uśmiechnięci wszyscy. I popadasz w tę smutną monotonię. Może czas coś z tym zrobić?

-        -        -


Every day, You cover kilometers of Internet, from Instagram, through Youtube to Tumblr. You look how amazing life others have and You cry into Your beer what boredom You met in this World. She is on Hawaii, he has everything what You're dreaming about and they-couple like from a tale and they're so beautiful and smiling. And You're getting Yourself into this sad sameness. Maybe it's time to do something with it?
Nie ukrywajmy internet jest zarówno czymś co może cieszyć, ale nie zapominajmy o drugiej twarzy tego wytworu, która jest okrutna i bezduszna. Ile jest hejterów w sieci? Tony niezaspokojonego zła, które chce pożreć nas i naszą pewność siebie. Ile w sieci jest oszustów? Co chwile mijamy reklamy "wygraj Iphone 6! Wystarczy, że wyślesz SMS!". Myślicie, że ktokolwiek dostał to, co mu obiecywano? Hahaha w życiu. Jedyne co dostał, to rachunek za telefon, często wręcz kosmiczny. Ile jest 60-letnich Andrzejów, którzy się podają za 15-letnią Anię, która bardzo chce się z Tobą zaprzyjaźnić i spotkać? No właśnie, ogrom. Jest jeszcze miliard innych przykładów, jak internet wyrządza krzywdę ludziom. Szydzenie, udostępnianie kompromitujących materiałów. Można by wymieniać i wymieniać. Podsumowując, uważajmy, korzystając z internetu i zmieńmy od czasu do czasu tryb na offline, chociaż na jeden dzień. Spróbuj, warto. 

-        -        -

Let's it face that Internet is something that both can enjoy, but don't forget about the second face of this product, which is harsh and callous. How many haters is in network? Tones of unmet evil, which wants to hoe in us and our confidence. How many frauds are? Over and over again We pass advertising "win Iphone 6! Just send an SMS." Do You think that anyone got what they promised? Hahaha never. The only thing that person got is phone bill, often extraterrestrial. How many 60-year-old Andrews are, who says that they're 15-year-old Ana, who really want to get in with You and meet? Well, vastness. There is still a billion other examples of how the Internet is causing harm to people. Sneering, providing incriminating material. You can mention and mention. In summary We hate to be careful while using the Internet and change something from time to time tribe to offline, even for one day. Try, it's worth it.


You Might Also Like

0 komentarze

Popular Posts